Chợ súng " vũ khí ngầm được chính phủ cung cấp tại thành phố Los Santos "

Connor

Active member
Ban điều hành LSPD
Community Advisor
12 Tháng một 2021
298
29
28
CombatPDW - Limited
Giá Tiền : 12,000,000$
Dòng vũ khí : hiếm
Có giấy phép và cung cấp vũ khí không : có
- Đã được cung cấp và cho phép bán tại chợ bởi Chính Phủ Los Santos Police

CarbineRifle - Limited
Giá Tiền : 7,500,000$
Dòng vũ khí : hiếm
Có giấy phép và cung cấp vũ khí không : có
- Đã được cung cấp và cho phép bán tại chợ bởi Chính Phủ Los Santos Police

Sell Kamacho
Price : 8,500,000$

- Ai Mua liên hệ : 491396 - Chợ Tốt vũ khí