đơn xin gia nhập nvqs

nguyen2003

New member
1 Tháng một 2021
8
1
3


Hồ sơ xin gia nhập.
Thông tin Hồ sơ (( Ingame )).

- Tôi tên: Chi_Nguyen
- Ngày tháng năm sinh:17/12/2003
- Chiều cao của bạn:1m70
- Giới tính :Nam
- Lý lịch/tiểu sử (Trên 200 kí tự) :
Tên tôi là Chi_Nguyen tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Los Santos. Tôi vốn là một người con yêu nước nhưng chưa có cơ hội để cống hiến cho tổ quốc của mình .Thông qua thông tin tôi biết về đợt nghĩa vụ quận sự , tôi đã viết ngày đơn này để có thể góp một phần sức của mình vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự và đời sống của những con dân của tổ quốc này như tôi ! Mong qua đơn này LSAD sẽ tin tượng vào tôi ! Tôi đã trải qua một cuộc sống rất khó khăn nên lương kiến thức ít ỏi của mình tôi mong có thể giúp những người mới sẽ dễ sống và sẽ gắn bó với tổ quốc của chúng ta ! Mong các anh cấp trên tin tưởng cũng như duyệt đơn này của tôi.
Tôi xin hết !


- Sinh sống và làm việc tại thành phố Los Santos bao lâu: 2 Năm
- Lịch sử từng phục vụ cho chính phủ hoặc tổ chức: chưa có
- Bạn có những kỹ năng gì trong danh sách dưới đây :​
  • khả năng giao tiếp tốt: có​
  • khả năng lắng nghe và sửa đổi khi cấp trên có góp ý với mình​

- Bạn đã tìm hiểu về bộ luật hình sự San Andreas: đã tìm hiểu kĩ
- Số điện thoại : 654945
- Địa chỉ thường trú (Đã mua nhà hoặc không có): không có
- Hồ sơ thông tin ((/thongtin chụp vào, up ảnh qua imgur)) :