Tố cáo CheMat_9507

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Trang Linh

New member
23 Tháng hai 2021
15
0
1
Tên Người Kiện: Trang_Linh
Tên Người Bị Kiện: CheMat_9507
Thời Gian Xảy ra sự việc: 23/02/2021
Luật vị Phạm : CR

Lí do ghi ra: tôi đang chơi vui với bạn tôi, thì bị thanh niên xe vàng tông đến chết
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.