Bài viết mới trong hồ sơ

sao cứ tối mình vô game thì toan bị "can't join server " vậy, ban ngày thì vô bình thường
tôi bị lỗi này FATAL .NET Hosting error
lnk hìnhảnh: Screenshot by Lightshot (prnt.sc)
làmơn các admin nếu biết cách fix thì hãy giúp tôi,lỗi cực khósửa
Thị Trưởng Bee Men Lỳ
sdarkssdemon
sdarkssdemon
fix hết tuần nay mà vào cứ bị z, bấm OK thì nó thoát game, để đó thì game cứ bị connection error, try to connect again... admin làm ơn giúp tôi với ;-;
Andree Tran
Andree Tran
Check FB Jer ơi, tôi buồn lắm ông à.