Đơn xin bảo lưu chức vụ Helper

Dat Ne

Member
31 Tháng mười 2021
86
6
8
Kính gửi : Admin , Chief Advisor
- Họ và tên : Dat Ne
- Chức vụ : Helper
- Lí do bảo lưu: không còn thời gian chơi game nhiều
- Cam kết : sẽ không tiết lộ thông tin nội bộ ra ngoài​