[SỰ KIỆN] VƯỢT THÁC TỬ THẦN 2

Ngoc Phat

Game Master
Game Master
Ban điều hành LSEMS
26 Tháng ba 2021
416
160
43
Close - Những ai đăng ký liên hệ ingame Ngoc_Phat để đóng tiền đăng ký sự kiện nhé 50.000$ thôi