Tố Cáo Tố cáo CR

Huy_louis

New member
12 Tháng một 2023
6
0
1
Tên Người Kiện: Gia_Huy Tên Người Bị Kiện: Xiao_Ke Thời Gian Xảy ra sự việc : [11/4/2023] Luật vị Phạm: CR Phá Game Luật Lệ CR : Lý do ghi ra: Tôi đang cứu người thì có 1 thanh niên id 5 lao vào tôi tông tôi và bệnh nhân tôi cấp cứu mong staff hãy xữ lý thật nặng video tình huống "
video bằng chứng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Odin

Game Master
Staff member
Game Master
5 Tháng sáu 2021
771
102
43
Xiao_Ke vi phạm CR => 60 phút tù OOC.