Tố Cáo Tố Cáo UnderBoss TLMC

Luan Jonny

Member
3 Tháng chín 2021
45
10
8
Tên Người Kiện: Nam Targaryan
Tên Người Bị Kiện: Chu Quang
Thời Gian Xảy ra sự việc : [Ngày / Tháng / Năm] 17/11/2021
Luật vị Phạm: PG , NB, DM+
Luật Lệ: (( MG, DM, PG, Avoid Roleplay / Log To Avoid, NB, CR, CP, CB ))
Lý do ghi ra: tôi và tlmc đang bắn nhau thì tôi bị knock. Tôi bị DM từ xa không thấy roplay. tôi bị dm+ khi đồng đội còn kế bên
Bằng Chứng: