Hệ thống nạp thẻ cào

Lưu ý: Thẻ VTC bảo trì.

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri
Ghi chú
Mã bảo mật