Phòng chat chung
Rules Help Users
Social:
*Tham gia Discord Server tại: playlsrp.com/discord
*Fanpage Facebook chính thức của Server:
https://www.facebook.com/lsrpvietnam
*Group Facebook chính thức của Server: https://www.facebook.com/groups/2179998452082348
*Kênh Youtube để xem các video hướng dẫn: https://www.youtube.com/channel/UCShcUHN360ABMa4uw-CNw0w
 • No one is chatting at the moment.
 • Zeref Ck Hệ thống:
  ***** ** ** *** ****** ******* ********
 • FouQ Hệ thống:
  **** ** *** ****** ******* ********
 • congdz Hệ thống:
  ****** ** *** ****** ******* ********
 • Park_Touman Hệ thống:
  *********** ** *** ****** ******* ********
 • dienmaucho Hệ thống:
  ********** ** *** ****** ******* ********
 • Den Ko So Ma Hệ thống:
  *** ** ** ** ** *** ****** ******* ********
 • biennenui Hệ thống:
  ********* ** *** ****** ******* ********
 • MiniOggy Hệ thống:
  ******** *** **** *** *****
 • letam2219 Hệ thống:
  ********* ** *** ****** ******* ********
 • uc suc Hệ thống:
  ** *** ** *** ****** ******* ********
 • lancheese Hệ thống:
  ********* ** *** ****** ******* ********
 • SaboDoura Hệ thống:
  ********* ** *** ****** ******* ********
 • vuhoangnhat Hệ thống:
  *********** ** *** ****** ******* ********
 • Thinh2108 Hệ thống:
  ********* ** *** ****** ******* ********
 • 121312312312 Hệ thống:
  ************ ** *** ****** ******* ********
 • 121312312312 Hệ thống:
  ************ *** **** *** *****
 • Baro1909 Hệ thống:
  ******** ** *** ****** ******* ********
 • Sucamne Hệ thống:
  ******* ** *** ****** ******* ********
 • tukg1117 Hệ thống:
  ******** ** *** ****** ******* ********
 • huynh khoi Hệ thống:
  ***** **** ** *** ****** ******* ********
 • vailon Hệ thống:
  ****** ** *** ****** ******* ********
 • tringuyen20 Hệ thống:
  *********** ** *** ****** ******* ********
 • Haii_Luongg Hệ thống:
  *********** ** *** ****** ******* ********
 • Dawng_Khoi Hệ thống:
  ********** ** *** ****** ******* ********